Tin sản phẩm
  • Trang chủ / Tin tức / Tin sản phẩm
  • Thứ ba, 15/07/2014
    Bạn đang muốn khách hàng biết đến hình ảnh sản phẩm thông qua bao bì? Túi vải không dệt cán màng là sản phẩm tích hợp tính bền vững của túi vải không dệt và chất lượng in ấn của túi giấy
    Thứ ba, 07/01/2014
    Sản phẩm thân thiện môi trường hay còn gọi là sản phẩm XANH Cũng như câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp đang sản xuất trực tiếp và đang sử dụng các sản phẩm liên quan hay người tiêu dùng vẫn trăn trở những sản phẩm nào là sản phẩm xanh?
    SẢN PHẦM MỚI