Tin thị trường
  • Trang chủ / Tin tức / Tin thị trường
  • Thứ tư, 30/10/2013
    Hàn Quốc sẽ hỗ trợ không hoàn lại 1,5 triệu USD để Việt Nam xây dựng trung tâm phát triển công nghệ tái chế chất thải nhằm tăng cường khả năng thu hồi tài nguyên có giá trị trong rác thải.
    SẢN PHẦM MỚI